กปน.เตรียมตั้ง 29 จุดจ่ายน้ำ บรรเทาภัยแล้ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าการการประปานครหลวง คาดปีนี้จะร้อนกว่าทุกปี ขอความร่วมมือชาว กทม.ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พร้อมเตรียมตั้งจุดจ่ายน้ำ 29 จุดทั่วกรุง นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ในช่วงหน้าแล้งของทุกปีคือช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน (6 เดือน) กปน. จะแจ้งกรมชลประทานให้ทราบถึงความต้องการปริมาณน้ำดิบล่วงหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดสรรน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา ซึ่งในปี 2553 นี้ กปน. ได้รับการจัดสรรน้ำดิบในฝั่งตะวันออกหรือแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 800 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนฝั่งตะวันตกหรือเขื่อนแม่กลอง ได้รับการจัดสรร จำนวน 240 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่หากไม่เพียงพอก็สามารถขอเพิ่มปริมาณน้ำดิบได้อีกตามความจำเป็น จึงมั่นใจได้ว่า กปน. จะสามารถให้บริการน้ำประปาได้อย่างเพียงพอแน่นอน อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างคุ้มค่า เพราะน้ำดิบที่เหลือในปีนี้จะเป็นน้ำต้นทุนสำหรับปีต่อไป หากมีน้ำต้นทุนเหลือมาก ปัญหาภัยแล้งในปีถัดไปก็จะเบาลง นายเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนในเขตรอบนอก ซึ่งใช้น้ำจากแหล่งนี้ธรรมชาติ เช่น คู คลอง และมักประสบปัญหาน้ำแห้งขอดไม่พอใช้นั้น กปน. ได้เปิดจุดจ่ายน้ำประปา รวม 29 จุด กระจายอยู่ตามสำนักงานประปาสาขา สถานีสูบจ่ายน้ำ หน้าสำนักงานเขตรอบนอก ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์โดยการให้บริการน้ำประปาฟรีแก่ประชาชน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด