อบจ.อุตรดิตถ์ จัดตั้งศูนย์บริการสื่อมวลชน เพื่อเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารระหว่าง อบจ.กับปร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดตั้งศูนย์บริการสื่อมวลชน เพื่อเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารระหว่าง อบจ.กับประชาชน นายพีระศักดิ์ พอจิต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดตั้งศูนย์บริการสื่อมวลชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ไว้เพื่อเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีศูนย์ตั้งอยู่ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร ข้อมูลโครงการและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอเชิญ สื่อมวลชนทุกท่านในจังหวัดอุตรดิตถ์ ใช้บริการศูนย์บริการสื่อมวลชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด