จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2553 สร้างความสุขให้สตรีไทย ร่วมใจถวายสัตย์ แด่องค์พ่อหลวงของปวงประชา นางปุณิกา คงสงค์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า เนื่องจากวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสตรีสากล ซึ่งองค์กรที่ทำงานด้านสตรีหลายประเทศทั่วโลกได้มีการจัดงานวันสตรีสากลขึ้น เพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานสตรี และเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล รวมทั้งการจัดกิจกรรมรณรงค์เคลื่อนไหวเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาที่ผู้ใช้แรงงานได้รับผลกระามสถานการณ์ของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดงานวันสตรีสากลในวันที่ 4 มีนาคม 2553 ภายใต้ชื่องาน "วันสตรีสากลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2553 สร้างความสุขให้สตรีไทย ร่วมใจถวายสัตย์ แด่องค์พ่อหลวงของปวงประชา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและตระหนักถึงความสำคัญของสตรี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เอ็นดอร์ฟิน พลังแห่งชีวิต การมอบโล่รางวัลสตรีดีเด่น สาขาผู้ปฏิบัตการดีเด่น สาขาผู้ประสานงานด้านแรงงานดีเด่น สาขานักจัดรายการวิทยุดีเด่น สาขาผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรดีเด่น สาขาครูแนะแนวดีเด่น และนิทรรศการเกี่ยวกับสตรี จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0-5544-2535-6 ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2553 เพื่อรับหนังสือ "เอ็นโดร์ฟีน ฮอร์โมนสร้างสุข พลังแห่งชีวิตที่ถูกลืม รับจำนวนจำกัดเพียง 150 คนเท่านั้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด