สนง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เตรียมจัดเวทีประชาคมพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เสาร์ที่ 13 มีนาคม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เตรียมจัดเวทีประชาคมพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เสาร์ที่ 13 มีนาคม 2553 เพื่อสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต นายเรืองชัย สงสำเภา ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการประสานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 กำลังดำเนินการจัดตั้ง "คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต ขึ้นเพื่อเป็นกลไกระดับพื้นที่ในการดูแลผู้ใช้พลังงาน ประกอบด้วย ผู้แทนของผู้ใช้พลังงานและผู้แทนของภาคประชาสังคม จำนวนเขตละ 11 คน โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะได้ร่วมกับสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา จัดเวทีประชาคมพลังงานจังหวัด เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตให้เกิดขึ้นในทุกจังหวัด รวมถึงเป็นเวทีการมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการพลังงานของจังหวัดและของประเทศ ในมุมมองความต้องการของภาคประชาชนผู้ใช้พลังงาน จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมเวทีประชาคมพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 อาคาร 13 (ตรงข้ามอาคารภูมิราชภัฏ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมเชิญท่านที่สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต โดยขอรับใบสมัครได้ที่ผู้ประสานงานคุณวลัยลักษณ์ จันทร์สวัสดิ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-679-1934 และส่งใบสมัครไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เลขที่ 693 ถ.บำรุงเมือง แจวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10100

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด