สมคิดโผล่มอบนโยบายยันไม่ทำสงคราม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุมธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 เป็นประธานมอบนโยบายให้กับข้าราชการตำรวจ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ โดยมี ข้าราชการตำรจทุกระดับ โดยเฉพาะที่โยกย้ายเข้ามาใหม่ ได้ร่วมรับฟังนโยบายรวม 9 ข้อ คือ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ควบคุมสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบ การปราบปรามอาชญากรรม การปราบปรามยาเสพติด การฆ่ามนุษย์ การรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว การป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รวมทั้ง ปัญหาอบายมุขต่างๆ ส่วนมาตรการรักษาความไม่สงบในพื้นที่ในช่วงเวลานี้ ได้เตรียมแผนกรกฎ 52 มาใช้ในการควบคุมสถานการณ์ และเตรียมกำลังเรียบร้อยแล้ว โดยเน้นทำความเข้าใจกับประชาชนว่า ตำรวจต้องคลี่คลายสถานการณ์และจำกัดเงื่อนไข ไม่ให้เกิดความวุ่นวาย เพราะอาจ
มีมือที่ 3 สร้างสถานการณ์ และยืนยันว่า ไม่ใช่การทำสงคราม แต่ต้องรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นเท่านั้น