ชัย เปิดสภา ขณะมี ส.ส. ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม โดยวันนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า นายชัย ได้เริ่มเปิดการประชุม ขณะที่มีผู้ลงชื่อเข้าร่วมประชุมเพียง 169 คน ซึ่งถือว่า ไม่ถึงกึ่งหนึ่งที่จะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุม 238 คน จากสมาชิกทั้งหมด 445 คน แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีสมาชิกทักทวง จึงเริ่มเปิดประชุมตามปกติ โดย นายชัย ได้เริ่มเปิดประชุมจากกระทู้ถามทั่วไป ซึ่ง นายสถาพร มณีรัตน์ ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย ได้กระทู้ถาม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เรื่องการประกันรายได้ของเกษตรกร ชาวนาจังหวัดลำพูน ที่ยังมีเกษตรกร ไม่ได้รับเงินจากการทำสัญญา โดย นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า รัฐบาล ไม่ได้ละเลยเรื่องโครงการประกันรายได้ ซึ่งได้มอบหมายให้ กระทรวงพาณิชย์และคณะกรรมการนโยบายข้าว ที่จะกำหนดราคาข้าวให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้ ในส่วนของเกษตรกรที่ถูกจำกัดสิทธิ์นั้น รัฐบาล จะมีมาตรการชดเชยให้ และจะมีการนำปัญหาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมด้วย

ทั้งนี้ ในส่วนการตั้งกระทู้ถามสดนั้น นายรณฤทธิชัย คานเขต ส.ส.ยโสธร พรรคเพื่อแผ่นดิน จะกระทู้ถามสดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่องโครงการถนนไร้ฝุ่น และ นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา พรรคเพื่อไทย ที่กระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรี เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินที่ไร้ประสิทธิภาพ กรณีการยกเลิกใช้เครื่องตรวจระเบิด GT200