สมุทรปราการขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์เมืองพระประแดง ร่วมสืบวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามให้ดำรงสือบต่อไป นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง กล่าวว่า เทศบาลเมืองพระประแดงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2553 ขึ้น ระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2553 ซึ่งเป็นงานประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรัษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ เป็นที่ภาคภูมิใจแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป โดยในวันที่ 16 เมษายน 2553 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ชมการประกวดนางสงกรานต์พระประแดงและหนุ่มลอยชาย ณ เวทีประกวดหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง ส่วนวันที่ 18 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ชมพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ขบวนแห่นางสงกรานต์และขบวนรถบุปผาชาติที่สวยงามตระการตา ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองพระประแดง ตลอดงานชมการละเล่นพื้นเมือง(สะบ้ารามัญ) ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ป้อมแผลไฟฟ้าและหมู่บ้านรามัญ การแสดงทะแยมอญ การกวนกาละแมของดีเมือง พระประแดง และเลือกชิมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย นานาชนิด ณ ลานคนเมืองนครเขื่อนขันธ์ สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชาย สมัครได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองพระประแดง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 12 เมษายน 2553 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-463-4841 /

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด