เอสพี 2 อาชีวะส่อล็อกสเปก-ยัดเยียดครุภัณฑ์

โยน''ทรงสวัสดิ์''ตัดสินล้ม-ไม่ล้มประมูล

น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ในโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง หรือ SP2 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า ได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งได้สุ่มตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอัญมณี กลุ่มเซรามิกและศิลปกรรม กลุ่มสัตวศาสตร์ กลุ่มพืชศาสตร์ และกลุ่มงานอิเล็กโทรนิกส์ กลุ่มละ 4 วิทยาลัยทั่วประเทศ พบว่า การจัดซื้อครุภัณฑ์ของสถานศึกษา ส่วนใหญ่ผู้ชนะประมูลเป็นบริษัทเดียวกัน และบางรายการเป็นครุภัณฑ์ชุดเดียวกันแต่กลับมีราคาต่างกันเกือบครึ่ง ขณะเดียวกันยังมีการกำหนดสเปกให้จัดซื้อครุภัณฑ์เป็นชุด ส่งผลให้สถานศึกษาได้ครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับความต้องการ ซึ่งคณะกรรมการมีข้อสังเกตว่า เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทหนึ่งบริษัทใดหรือไม่ นอกจากนี้ยังพบว่าการกำหนดวงเงินงบประมาณไม่เหมาะสม อาทิ การจัดซื้อเตาเผาในชุดครุภัณฑ์เพื่องานเคลือบกลุ่มเซรามิกและศิลปกรรม กำหนดวงเงินในการจัดซื้อสูงกว่า 3.5 ล้านบาท ซึ่งสูงเกินไปเมื่อเทียบกับสเปกที่กำหนดไว้ และผู้ชนะประมูลทั่วประเทศเป็นบริษัทเดียว โดยเสนอราคาต่ำกว่า ราคากลางถึง 69%

ในเบื้องต้นสรุปได้ว่า การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ SP2 ของ สอศ.มีปัญหาในการกำหนดราคากลาง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาหลายแห่งไม่สอดคล้องกับส่วนกลาง และมีการกำหนดสเปกให้จัดซื้อเป็นชุดทำให้เกิดการยัดเยียดครุภัณฑ์ ซึ่งดิฉันจะส่งรายงานผลการสอบสวนดังกล่าวให้ นายทรงสวัสดิ์ ทิพย์คงคง เลขาธิการ กอศ.ไปพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร และ สอศ.ต้องรีบทำแผนการดำเนินการเสนอกลับมาด้วย เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และดิฉันจะเร่งสรุปรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ เสนอต่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการด้วย น.ส.นริศรา กล่าวและว่า ส่วนจะมีการล้มการประมูลจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่นั้น เป็นหน้าที่ของ เลขาธิการ กอศ.ที่จะพิจารณา ตนเป็นเพียงผู้กำกับติดตามเท่านั้น

น.ส.นริศรา กล่าวต่อไปว่า เมื่อผลสอบชี้ชัดออกมาว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างส่อไปในทางไม่ชอบมาพากล เลขาธิการ กอศ.ต้องไปตรวจสอบกระบวนการ รวมทั้งระเบียบการจัดซื้อทั้งหมด โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่สถานศึกษาจะได้รับเป็นหลัก ส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า เลขาธิการ กอศ.เกียร์ว่าง เนื่องจากใกล้เกษียณอายุราชการแล้วนั้น ตนคิดว่า ข้าราชการทุกคน ต้องตั้งอยู่บนกฎหมายและเกียรติของข้าราชการ หากปล่อยปละละเลยก็มีกระบวนการที่จะตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด