ยะลาเร่งแจงใช้พยานแวดล้อมคู่GT200

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ได้มีการประชุมที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงทุกวันจันทร์ ซึ่งได้บอกกับนายอำเภอผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลข 2 ตัว และผู้กำกับให้เรียกประชุมชี้แจง กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านว่า ในการตรวจสอบหาสารระเบิดนั้น ไม่ได้ใช้เครื่องมือ GT200 เพียงอย่างเดียว แต่ให้ใช้วัตถุพยานอย่างอื่นด้วย และหากต้องการให้บ้านเมืองนี้สงบ ก็ต้องคอยแจ้งข่าวสาร หรือ คอยสอดส่องดูแลบุคคลแปลกหน้า ที่จะเข้ามาภายในหมู่บ้าน คิดว่าจุดอ่อนในครั้งนี้ ก็สามารถที่จะใช้เป็นสิ่งกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามาช่วยเหลือทางราชการได้มากขึ้น หรือ ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเครื่อง GT200 ก็เป็นได้

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ยังได้กล่าวอีกว่า สำหรับเครื่องมือที่กรมการปกครอง ได้แจกจ่ายมาให้กับทางอำเภอนั้น ไม่ใช่ GT200 แต่เป็นเครื่อง Alpha 6 เพื่อใช้ในการตรวจหาสารเสพติดเท่านั้น โดยมอบให้อำเภอละ 2 เครื่อง เพื่อใช้ในการหาสารเสพติด เพียงอย่างเดียวเท่านั้น