วัดทุ่งบ่อแป้นลำปางนำร่องศูนย์กลางชุมชน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดโครงการ วัดเป็นศูนย์กลางชุมชน เพื่อสร้างเป็นวัดต้นแบบของโครงการฯ โดยเลือกวัดทุ่งบ่อแป้น จ.ลำปาง เป็นวัดต้นแบบ
ซึ่งกำหนดเปิดโครงการในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 14.00 น โดย พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนในเขตภาคเหนือ ที่ วัดทุ่งบ่อแป้น หลังจาก รัฐบาลได้มอบนโยบายในการพัฒนาวัดไปสู่ความยั่งยืนในทุกด้าน โดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และสนับสนุนกิจกรรมของวัด นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้อาชีพ ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และเข้าใจในวิถีประชาธิปไตยแทรกอยู่ในศาสนา และสร้าง