กทม.ตั้งตรวจ5จุดเสี่ยงร่วมตร.กันเหตุป่วน

กทม.ตั้งตรวจ5จุดเสี่ยงร่วมตร.กันเหตุป่วน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพฯ หรือ กอ.รมน.กทม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งก่อน และหลังการตัดสินคดียึดทรัพย์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นี้ ทั้งนี้ ตนได้มอบหมายให้สำนักงานเทศกิจ จัดกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานฝ่ายความมั่นคง ในการตั้งด่านตรวจเข้ม ใน 5 จุดเสี่ยง ประกอบด้วยแยกอู่ทอง ในบริเวณรัฐสภา ถนนศรีอยุธยา บริเวณกระทรวงการต่างประเทศ แยกนางเลิ้ง พื้นที่รอบศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และแยกเทเวศน์ โดยใช้กำลังตำรวจจุดละ 15 นาย ยกเว้นพื้นที่รอบศาลฎีกา ใช้กำลังตำรวจมากกว่า 150 นาย นอกจากนี้ ทางกรุงเทพฯ ยังได้เตรียมพร้อม ทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคง ในกรณีที่ได้รับการประสานด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ยังได้ประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพ และความพร้อมของกล้องซีซีทีวีในทุกจุด และให้เข้ามาช่วยควบคุมกล้องซีซีทีวี ที่ห้องควบคุม ภายในศาลาว่าการกรุงเทพฯด้วย