เชน-กระแต ปลื้มรับรางวัลศิลปินคุณธรรม

เชน-กระแต ปลื้มรับรางวัลศิลปินคุณธรรม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการโครงการรวมดวงใจศิลปินเพื่อพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้พิจารณาคัดเลือกศิลปินจาก บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้แก่ เชน -ไนซ์ทูมีทยู (ธนา ลิมปยารยะ) และ กระแต อาร์สยาม (นิภาพร แปงอ้วน) เป็น "ศิลปินคุณธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา" เนื่องในเทศกาล "วันมาฆบูชา ประจำปี 2553" เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามต่อประชาชน และเยาวชนของชาติ รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป ร่วมใจกันทำบุญตักบาตร ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ละเว้นความชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส และน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประพฤติปฏิบัติ โดยศิลปินทั้งสองได้เข้ารับประทานรางวัลดังกล่าว จาก เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สมเด็จเกี่ยว) องค์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ณ ตำหนักสมเด็จฯ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมี นายศุภชัย ไพจิตร เลขาธิการโครงการฯ พร้อมด้วยอดีตแม่ชีน้อย ด.ญ.พอฟ้า พรรณเชษฐ์ รวมทั้งคนบันเทิงร่วมเข้ารับรางวัลดังกล่าว อาทิ ไชยา มิตรชัย, สมบัติ เมทะนี, เศรษฐา ศิระฉายา ฯลฯ เชน กล่าวว่า "รู้สึกภูมิใจมากครับ โดยปกติแล้ว หากมีเวลาว่าง หรือช่วงวันสำคัญ ๆ ผมและครอบครัวชอบทำบุญใส่บาตรกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ อย่างวันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันที่ 28 ก.พ. ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ผมก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่าน ร่วมใจกันทำบุญ หรือไปเวียนเทียนกันนะครับ ถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไร ขอให้ทำความดียึดมั่นอยู่ในศีลธรรม ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีแล้วครับ" กระแต กล่าวว่า "ในวันมาฆบูชานี้ กระแตอยากให้น้อง ๆ เยาวชนหันมาทำบุญเข้าวัดกันนะคะ เพราะพระพุทธศาสนาจะช่วยขัดเกลาจิตใจให้น้องๆ มีสมาธิในการดำเนินชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการเรียน อีกอย่างการเข้าวัดถือเป็นกิจกรรมที่จะสร้างความรักและความอบอุ่นภายในครอบครัวด้วยค่ะ"