กทม.เตรียมสร้างสถานีสูบน้ำแก้น้ำท่วม

กทม.เตรียมสร้างสถานีสูบน้ำแก้น้ำท่วม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายถนอม อ่อนเกตุพล โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผย ถึงแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วม ขังบนถนนศรีนคริทร์ และพื้นที่ต่อเนื่อง หลังเมื่อวันที่ 13-14 ต.ค. ปีที่แล้ว เกิดน้ำท่วงขังอย่างหนัก ทั้งนี้ระบุว่า กรุงเทพฯ ได้กำหนดมาตรการระยะสั้น เพื่อแก้ไขปัญหาบริเวณพื้นที่ปิดล้อม 40 ตารางกิโลเมตร ด้วยการสร้างสถานีสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และเขื่อนกันน้ำลด โดยใช้งบประมาณ 72 ล้านบาท และปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำในพื้นที่ปิดล้อมย่อย พร้อมกับขุดลอกคลอง

ทั้งนี้ ในระยะสั้น จะใช้เวลาดำเนินการ 4 เดือน อย่างไรก็ตาม โฆษกกรุงเทพมหานคร ยังกล่าวด้วยว่า สำหรับมาตรการระยะยาว เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ที่เขตประเวศ สวนหลวง และพระโขนง บางนา รวม 85 ตารางกิโลเมตร
ได้จัดทำแผนแม่บท และออกแบบรายละเอียดในพื้นที่เขตประเวศ และเขตใกล้เคียงก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ จากบึงหนองบอน ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ จากคลองบางนา ต่อเชื่อมกับอุโมงค์ระบายน้ำ พร้อมกับสร้างเขื่อนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยจากนี้ จะได้เร่งรัดสร้างที่ปรึกษา ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างเร่งด่วน