กปภ. จะประกาศรับรองพื้นที่น้ำประปาดื่มได้สาขาที่ 128 ในวันพรุ่งนี้ (18 ก.พ.53)

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การประปาส่วนภูมิภาค จะประกาศรับรองให้เขตพื้นที่จ่ายน้ำของ กปภ. สาขากาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้สาขาที่ 128 ในวันพรุ่งนี้ (18 ก.พ.53) นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามหลักเกณฑ์โครงการน้ำประปาดื่มได้ ซึ่งนับเป็นสาขาที่ 128 ของ การประปาส่วนภูมิภาค ดังนั้น ในวันพรุ่งนี้ (18 ก.พ.53) เวลา 10.00 น. จึงมีการจัดพิธีประกาศรับรองให้เขตพื้นที่จ่ายน้ำของ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้อย่างเป็นทางการ ที่ ลานกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจะมีการติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการประชาชนด้วย นอกจากนี้ จะมีการมอบทุนการศึกษาในโครงการยุวทูตหยดน้ำจำนวน 5 ทุน ให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดคำขวัญประหยัดน้ำ และภายในงานยังจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ การประปาส่วนภูมิภาค รวมทั้งให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาแก่ประชาชน ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค กล่าวว่า ภายหลังการประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แล้ว การประปาส่วนภูมิภาค จะยังคงเฝ้าระวังคุณภาพน้ำรวมถึงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด