กทม. เตรียมโครงการ เร่งทำหมันสุนัข พร้อมฝังชิพสุนัขแทนเจ้าของ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร เร่งแก้ปัญหาสุนัขจรจัด โดยขอความร่วมมือสถานพยาบาลสัตว์ภาคเอกชนให้เข้ามาช่วยทำหมัน พร้อมฝังไมโครชิพ โดยกรุงเทพมหานคร จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการเป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2553 ที่มีผู้แทนภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ว่า เป็นการหาแนวทางควบคุมการเพิ่มจำนวนสุนัขจรจัด และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้ช่วยในการทำหมัน และฝังไมโครชิพสุนัข และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลสัตว์ตลอดจนคลินิกรักษาสัตว์ เข้าร่วมโครงการฝังไมโครชิพสุนัข จำนวน 55 แห่ง เข้าร่วมโครงการผ่าตัดทำหมัน 44 แห่ง และเข้าร่วมทั้ง 2 โครงการจำนวน 41 แห่ง ซึ่ง กทม. จะเร่งดำเนินการในรายละเอียดต่างๆ และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังมีแนวทางจัดสถานที่พักพิงสุนัข และจัดทำสวนสาธารณะสำหรับสุนัขให้เจ้าของสามารถนำสุนัขไปเดินเล่น ออกกำลังกายได้ เพื่อให้สุนัข ลดความเครียด และลดความดุร้าย จากการอยู่ในที่แคบๆ ทั้งนี้คาดว่าภายใน 6 - 10 ปี กรุงเทพมหานครจะสามารถแก้ปัญหาสุนัขจรจัด และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด