สสจ.ลำปาง เผย ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 กลุ่มเสี่ยงแล้วกว่า 5,000 ราย ไม่พบมีผลข้างเคียง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เผย มีผู้มารับวัคซีนแล้วจำนวน 5,253 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.76 ไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรงในทุกกลุ่ม นายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางได้เร่งรณรงค์ให้กลุ่มเสี่ยงมารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยความสมัครใจ โดยมีผู้มารับวัคซีนแล้วจำนวน 5,253 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.76 ของกลุ่มเป้หมาย ในจำนวนนี้เป็นหญิงตั้งครรภ์ 320 ราย ยังไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรงในทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-8 กุมภาพันธ์ 2553 จังหวัดลำปางมีผู้ป่วยยืนยันจำนวน 4 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมจำนวนรวม 29 ราย ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน จำนวน 24 ราย อายุระหว่าง 10-14 ปี รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 0-4 ปี พบมากที่อำเภอเมือง แจ้ห่ม วังเหนือ ห้างฉัตร และเกาะคา และพบว่ามีแนวโน้มเกิดการระบาด จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาเพิ่มความเข้มข้นการคัดกรอง เมื่อพบมีนักเรียนป่วยอาการคล้ายไข้หวัด ให้นักเรียนหยุดเรียน สำหรับแพทย์ตามคลินิกเมื่อพบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัด ให้แนะนำผู้ป่วยหากอาการไม่ดีขึ้นใน 1-2 วัน ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อการวินิจฉัยและรักษาต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด