วธ.ส่งหนังสือขอความร่วมมือสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ พิจารณาความเหมาะสมในการนำเสนอเนื้อหาและภาพข่าว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมส่งหนังสือขอความร่วมมือสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ พิจารณาความเหมาะสมในการนำเสนอเนื้อหาและภาพข่าวหวังลดการเลียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงในกลุ่มเด็กและเยาวชน นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงกรณีการใช้ความรุนแรงของกลุ่มนักศึกษาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตรายวัน ว่า เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงของสังคมไทย และรัฐบาลต้องออกมาดูแล และให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน ในส่วนกระทรวงวัฒนธรรม เห็นว่า ส่วนหนึ่งของการก่อเหตุน่าจะมาจากการนำเสนอภาพความรุนแรงผ่านทางสื่อทุกประเภททั้งละคร ภาพยนตร์ เกมที่มีเนื้อหารุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอภาพข่าวของสถานีโทรทัศน์หลายช่องที่นำภาพการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนออกมาฉายซ้ำไปซ้ำมา ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงตามมา อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ดำเนินการส่งหนังสือเพื่อขอความร่วมมือไปยังสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ ทุกแห่ง ให้มีการพิจารณาความเหมาะสมในการนำเสนอเนื้อหา และภาพข่าวการใช้ความรุนแรง โดยเฉพาะรายการเล่าข่าว ขอให้มีการระมัดระวังการใช้คำพูดและความคิดเห็นที่สื่อสารออกไปยังสาธารณชน ทั้งนี้ เพื่อที่จะช่วยลดการเลียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงของกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่สำคัญอยากฝากถึงผู้ปกครอง ให้สอดส่องดูแลพฤติกรรมบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน จะต้องประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด