ก.วิทย์ฯ พร้อมเป็นเจ้าภาพรับตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องอัลฟ่า 6 ตามที่กระทรวงมหาดไทยร้องขอ พร้อมทำงานค

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเป็นเจ้าภาพรับตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องอัลฟ่า 6 ตามที่กระทรวงมหาดไทยร้องขอ พร้อมทำงานคู่ขนานลงพื้นที่ภาคใต้ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่ใช้เครื่องจีที 200 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวภายหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยได้ประสานให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องอัลฟ่า 6 ว่า ขณะนี้ได้รับการประสานทั้งจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมให้ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจวัตถุระเบิดจีที 200 ว่า จะทดสอบได้วัน เวลา สถานที่ รวมถึงกระบวนการตรวจสอบ ซึ่งอาจไม่ใช้สถานที่เดิมที่ ในการตรวจสอบ เนื่องจากเครื่องอัลฟ่า 6 กับเครื่องจีที 200 มีประสิทธิภาพการใช้งาน ทั้งสาร และชนิดมีความแตกต่างกัน โดยในส่วนของผู้ที่มาเป็นฝ่ายค้นหา ด้วยเครื่องอัลฟ่า 6 คงต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย อย่างไรก็ตาม คงต้องรอผลการประชุม รวมถึงต้องรอมติของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะดำเนินการเรื่องนี้อีกครั้ง นอกจากนี้ ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการชุดดังกล่าวทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ใช้เครื่องจีที 200 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า จะทำงานคู่ขนานกับการดำเนินการเรื่องของอัลฟ่า 6 โดยจะประชุมหารือการกำหนดเวลาลงไปยังพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในที่ประชุมคณะกรรมการชุดนี้ในสัปดาห์หน้าด้วย ซึ่งเบื้องต้นจะมีการจัดทำคู่มือเพื่อประกอบการทำความเข้าใจถึงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจีที 200 จากผลการสรุปทดลองในครั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้เข้าใจตรงกันและเกิดความสบายใจ ทั้งนี้ คาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีความชัดเจนวันที่จะลงพื้นที่ได้ ส่วนกรณีที่หน่วยความมั่นคงบางแห่งที่ยืนยันว่าจะใช้เครื่องจีที 200 ต่อไป เรื่องนี้ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด