รองฯสุเทพ ร่วมงานครบรอบ 18 ปี ปส.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และมอบเครื่องหมายสยบไพรีแก่นายตำรวจ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 18 ปี วันสถาปนากองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด โดย นายสุเทพ กล่าว ระหว่างการให้โอวาทแก่นายตำรวจว่า ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาครอบครัว สังคม การศึกษา และเศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อความมั่นคง สงบสุขของประเทศชาติ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทนกล้าหาญ ตนจึงขอยกย่อง สดุดี วีรกรรมของนายตำรวจทั้ง 19 นาย ที่เสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ รัฐบาลตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่นายตำรวจ ได้ทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้รับบุตรของนายตำรวจที่เสียชีวิตทุกคน เป็นนักเรียนทุนของรัฐบาลจนกว่าจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

นอกจากนี้ นายสุเทพ ยังกล่าวต่อว่า ตนขอให้นายตำรวจปราบปรามยาเสพติด มีความภาคภูมิใจในเกียรติยศศักดิ์ศรี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆ เพื่อสร้างพื้นที่สีขาวให้กับลูกหลานของไทยต่อไป