กศน.ตรัง อบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์แก่ นศ.ในสังกัด หวังขยายผลสู่ชุมชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กศน.ตรังจัดอบรมเพิ่มทักษะชีวิตแก่นักศึกษาในสังกัด 120 คนจาก 10 อำเภอ เป็นเครือข่ายบุคลากรเผยแพร่ความรู้เอดส์ในระดับชุมชน นายเกษียร ภู่กลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดตรัง ตามที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง หรือ กศน.ตรัง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง กำหนดจัดเป็นเวลา 2 วันระหว่างวันที่ 17 18 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สำนักงาน กศน.ตรัง ทั้งนี้เพื่อการให้วามรู้ สร้างความตระหนักแก่ นักศึกษา กศน.ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นเยาวชน และอยู่ในช่วงวัยที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเอดส์ ให้สามารถดูแลตัวเองให้ปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้แก่คนใกล้ชิดและบุคคลในชุมชนให้รู้จักป้องกัน และรู้เท่าทันปัญหาเอดส์ สำหรับรูปแบบของการอบรม เป็นการบรรยายให้ความรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาเอดส์ พร้อมทั้งการสาธิตวิธีปฏิบัติ ในการป้องกันตนเองไม่ให้สัมผัสเชื้อ ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้ป่วยเอดส์ และการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยเอดสอย่างปลอดภัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคเอดส์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยรายงานผู้ป่วยเอดส์ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเฉพาะปีนี้ พบว่า สาเหตุหลักร้อยละ 84 มาจากการมีเพศสัมพันธ์ ที่น่าห่วงคือในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 1519 ปี แนวโน้มการติดเชื้ออาจขยายวงกว้างขึ้น เป็นร้อยละ 23 เนื่องจากมีสื่อลามกยั่วยุและเข้าถึงได้ง่าย มีผลให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด