รมว.พม. ย้ำการให้บริการของศูนย์ประชาบดี ต้องยึดพรหมวิหาร 4

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ย้ำการให้บริการของศูนย์ประชาบดี ต้องยึดพรหมวิหาร 4 โดยต้องรายงานปัญหา ทุก 7วัน นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวภายหลังการสัมมนา เสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์ประชาบดี 1300 ว่า ในปัจจุบัน ปัญหาสังคมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การทำงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ถือเป็นงานที่ยาก โดยนายอิสระ ได้มอบนโยบาย ให้ศูนย์ประชาบดี จัดอบรมเจ้าหน้าที่พนักงาน ทุก 3 เดือน และการให้บริการแก่ประชาชน ต้องให้บริการโดยยึดหลักพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เพื่อให้ศูนย์ประชาบดีได้เป็นที่พึ่งของประชาชน ที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งในรอบปี ศูนย์ประชาบดี ต้องรายงานสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นทุก 7 วัน เพื่อทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง และทางศูนย์ได้ทำอะไรบ้าง โดยในแต่ละเดือน มีประชาชนโทรมาปรึกษาปัญหากับทางศูนย์ประชาบดี เฉลี่ยประมาณ เดือนละ 1,000 ราย โดยปัญหาที่ทางศูนย์ได้เข้าไปช่วยเหลือนั้น มีอัตราเฉลี่ยสัปดาห์ละ 100 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ผู้เร่ร่อน และผู้สูงอายุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า การทำงานของศูนย์ประชาบดีนั้น เป็นการทำงานร่วมกันกับ ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม โดยที่ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม เป็นหน่วยงานที่ทำงานในเชิงรุก ในการติดตามเบาะแส แล้วจึงส่งมาให้ทางศูนย์ประชาบดีเข้าไปช่วยเหลือ ขณะที่ในรอบปีที่ผ่านมานั้น ถือว่าศูนย์ประชาบดี ทำงานได้ประสบผลสำเร็จ ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด