ประชุมสภาเริ่มช้าเหตุองค์ประชุมไม่ครบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันนี้ ยังคงเริ่มขึ้นล่าช้ากว่ากำหนดเวลา 1 ช.ม. ภายหลังจากที่นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร สั่งเลื่อนการประชุมเป็นเวลา 10.00 น. เนื่องจากมีปัญหาเรื่องขององค์ประชุมไม่ครบ และทันทีที่การประชุมเริ่มขึ้น ที่ประชุมได้พิจารณา มาตรา 8 ของร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดย ส.ส. ฝ่ายค้านส่วนใหญ่ อภิปราย กำหนดห้ามผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำปฏิวัติรัฐประหาร ดำรงตำแหน่งนี้ เพราะถือเป็นผู้ทำลายระบอบประชาธิปไตยและเชื่อว่า การปฏิวัติ ทำให้มีกลุ่มบุคคลได้รับผลประโยชน์และได้ตำแหน่งทางการเมือง ขณะที่ฝ่ายตรงข้าม ต้องเสีย
เปรียบหลายๆ ด้าน

ส่วน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เห็นว่า การทำรัฐประหาร บางครั้งมีความจำเป็น หากมีการทุจริตคอร์รัปชั่นในบ้านเมืองเป็นจำนวนมาก ส่วนปัญหาเรื่ององค์ประชุมไม่ครบ จนทำให้ต้องเลื่อนเวลาออกไปนั้น นายโกวิทย์ ธารณา ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะ วิปรัฐบาล ได้เตรียมเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนเวลาในการประชุมใหม่ จากเวลา 09.00-17.00 น. เป็นเวลา 10.00-18.00 น. ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ นายวิทยา แก้วภราดัย ประธานวิปรัฐบาล ที่เห็นว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะสมาชิกอยู่ระหว่างการปรับตัว และพร้อมให้มีการเลื่อนเวลาการประชุมให้สายขึ้น ทั้งนี้ ส่วนตัวเห็นว่า หากประธานในที่ประชุม ยังไม่กล้าใช้อำนาจนับองค์ประชุมโดยนับผู้เข้าประชุมจริง ปัญหาก็จะเกิดขึ้นเช่นนี้อีกต่อไป