บุรีรัมย์สั่งตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังที่เสี่ยงกระทบแล้งเสียหายเพื่อขอฝนหลวงช่วยเหลือ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ สั่งให้ทุกอำเภอเร่งออกสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังนอกเขตชลประทานที่เสี่ยงประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำ เพื่อขอฝนหลวงช่วยเหลือ หลังปีนี้มีเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังเพิ่มกว่า 120,000 ไร่ พร้อมให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิ์ความช่วยเหลือหากประสบภัย วันนี้ ( 17 ก.พ.53 ) นายสมบูรณ์ ซารัมย์ เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้สั่งการให้เกษตรอำเภอทุกอำเภอ เร่งออกสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังนอกเขตชลประทาน ห่างไกลแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำหล่อเลี้ยงได้รับความเสียหาย ที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร หลังพบว่าปีนี้ได้มีเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นถึงกว่า 120,000 ไร่ มากกว่าปีที่ผ่านมาที่มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังเพียง 30,000 ไร่เท่านั้น เนื่องจากปีนี้ข้าวมีราคาดี ประกอบกับรัฐบาลมีโครงการประกันรายได้ และหลังสำรวจให้เร่งรายงานสำนักงานเกษตรกรจังหวัดทราบ เพื่อที่จะได้นำเสนอจังหวัดขอทำฝนหลวงช่วยเหลือเกษตรกร ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าว พร้อมร้องขอให้เกษตรกรใช้น้ำในแหล่งน้ำลำคลองในการทำนาปรังอย่างประหยัด เพื่อให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกในปีนี้ด้วย เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้เร่งให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรัง ได้ไปขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบสอง เพื่อเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ของรัฐบาล ทั้งเพื่อขอรับสิทธิ์ในการช่วยเหลือ หากเกิดภาวะภัยแล้งนาข้าวเสียหายดังกล่าวด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด