คณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและอนุกรรมาธิการ ตรวจสภาพพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและอนุกรรมาธิการ ตรวจสภาพพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมนำปัญหาที่ได้รับเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน นายนิยม เวชกามา โฆษกคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฏร นายสมบัติ พรประเสริฐ รองอธิบดีกรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย พร้อมด้วยคณะ เดินทางตรวจสภาพพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งที่บ้านวังคก ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจดูโครงการขุดลอกหนองบัว เนื่องจากขณะนี้มีสภาพตื้นเขิน ไม่มีน้ำ ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ชาวบ้านต้องการให้ขุดลอกหนองบัวอย่างเร่งด่วน ฝนช่วงหน้าแล้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถแกไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฏรจำนวนกว่า 2 พันคน จาก 2 หมู่บ้าน จากนั้นคณะกรรมาธิการฯ ได้ไปตรวจสภาพความแห้งแล้งที่บ้านหนองขี้เห็นใหญ่ ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม พบว่า ราษฏรขาดน้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากระดับน้ำที่ห้วยอารีย์ มีสภาพตื้นเขิน ราษฏรขอให้ทำการขุดลอกห้วยอารีย์ ระยะทาง 12 กิโลเมตร และสร้างฝายกักเก็บน้ำเพิ่มอีก 3 แห่ง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด้านนายนายสมบัติ พรประเสริฐ รองอธิบดีกรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย กล่าวว่า สิ่งที่เป็นปัญหาของราษฏรหลายพื้นที่ในขณะนี้คือ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร หากสามารถขุดลอกแหล่งน้ำที่มีการตื้นเขิน จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเบื้องต้นได้ อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการครั้งนี้ จะได้นำข้อมูลและสภาพปัญหาเสนอต่อนายกรัฐมนตรีให้ทราบเพื่อหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด