หน้าศาลฎีกาตรวจคนเข้า-ออก อย่างเข้มงวด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หลังเกิดเหตุระเบิด ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร และคนร้ายนำระเบิด ซีโฟร์ ไปวางไว้ที่ศาลฎีกา ในขณะนี้ยังเป็นไปอย่างปกติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการตั้งกองรักษาการไว้บริเวณทางเข้าศาลฎีการ่วมกับทหาร พร้อมทั้งมีการนำแผงเหล็กมากั้นบริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานที่ราชการ และบุคคลสำคัญทางการเมือง โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศาลฎีกา มีการตรวจตราผู้ที่เข้าไปในศาลฎีกาอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังขอให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบสิ่งผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด