ตรังประสบภัยแล้ง4พันครัวเรือนเดือดร้อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้งแล้ว 3 อำเภอ 87 หมู่บ้าน มีประชาชนเดือดร้อนกว่า 4,789 ครัวเรือน ประกอบด้วย อ.วังวิเศษ 5 ตำบล 46 หมู่บ้าน 636
ครัวเรือน อ.เมือง 5 ตำบล 31 หมู่บ้าน 3,703 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรเสียหาย 1,375 ไร่ และ อ.นาโยง 1 ตำบล 10 หมู่บ้าน 450 ครัวเรือน รวม 11 ตำบล 87 หมู่บ้าน 4,789 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรเสียหาย 1,375 ไร่ โดยขณะนี้องค์
การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ได้นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งกว่า 826,000 ลิตร

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด