อบต.เกาะกูด เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เตรียมประสานกองทัพเรือแจกจ่ายน้ำให้ ปชช. ในส่วนที่รถบรรทุกน้ำเข้าไ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อบต.เกาะกูด เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เตรียมประสานกองทัพเรือแจกจ่ายน้ำให้ ปชช. ในส่วนที่รถบรรทุกน้ำเข้าไปไม่ถึง (17 ก.พ. 53) นายเดชาธร จันทร์อบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด จ.ตราด เปิดเผยว่า จากการที่อำเภอเกาะกูด ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้งแล้ว โดยมีประชาชนบางส่วนเริ่มได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ทาง อบต.เกาะกูด ได้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยในเบืองต้นได้เตรียมงบประมาณเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถบรรทุกน้ำไว้แล้ว 200,000 บาท ซึ่งปัจจุบันได้นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชนเฉลี่ยวันละ 4 5 เที่ยว ในส่วนของผู้ประกอบการที่พัก รีสอร์ทต่าง ๆ ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทางอบต.ก็ได้นำรถบรรทุกน้ำให้บริการแต่ผู้ประกอบการต้องรับค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าน้ำมัน และในส่วนที่รถน้ำเข้าไปไม่ถึงผู้ประกอบการก็แก้ไขปัญหาโดยการเจาะบ่อบาดาลไว้ใช้เอง นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางส่วนที่รถบรรทุกน้ำยังเข้าไปไม่ถึง ทาง อบต.เกาะกูดได้เตรียมการประสานผ่านทางอำเภอเกาะกูดเพื่อขอให้ทางกองทัพเรือให้ความช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนในส่วนดังกล่าว อย่างไรก็ตามทาง อบต.เกาะกูด ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของน้ำ และใช้น้ำอย่างประหยัด /...

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด