อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯเกือบติดเครื่องทำงานได้แล้ว

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้มีมติรับรองผลการเลือกตั้งผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา เพิ่มเติมอีก 14 เขต จากที่ให้การรับรองก่อนหน้านี้ รวมเป็น 177 เขต ได้แก่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากทม.เขต 2 ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น เขต 3 กาฬสินธุ์ เขต 1 ฉะเชิงเทรา เขต 1 ลำปาง เขต 1 ร้อยเอ็ด เขต 1 อุดรธานี เขต 1 อุตรดิตถ์ เขต 1 นราธิวาส เขต 2 นนทบุรี เขต 2 อุบลราชธานี เขต 1 สุโขทัย เขต 2 มหาสาร คาม เขต 1 และมีมติให้เลือกตั้งใหม่ใน 4 เขต ได้แก่ มหาสารคาม เขต 2 ศรีสะเกษ เขต 2 นครสวรรค์ เขต 1 และ นครสวรรค์ เขต 3 เนื่องจากมีพยานหลักฐานที่เชื่อถือ ได้ตามคำร้องเรียน พร้อมทั้งให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ไปพิจารณาว่าเข้าข่ายผิดวินัยและจรรยาบรรณที่ต้องดำเนินการลงโทษต่อไปหรือไม่

นายชินวรณ์ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังมีมติรับรองผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ อีก 6 เขต ได้แก่ สุราษฎร์ธานี เขต 1 อุบลราชธานี เขต 1-5 รวมจากที่ได้รับรองั้งนี้ในส่วนของผู้แทนครู 4 เขต และผู้แทนคุรุสภา 2 เขตที่ยังไม่ได้ตัดสินนั้น ที่ประชุมได้มอบให้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเข้าข่ายมีประวัติเสื่อมเสียซึ่งจะทำให้ขาด คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์หรือไม่ แม้ว่าจะได้รับ การล้างมลทินแล้ว และให้พิจารณาด้วยว่าการ ซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯหรือไม่ด้วย เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ซึ่งในส่วนนี้มี 5 เขต คือ ผู้แทนครูในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯเชียงราย เขต 4 เพชรบุรี เขต 2 สุรินทร์ เขต 3 และผู้แทนคุรุสภา หนองบัวลำภู เขต 1 นครราชสีมา เขต 3 ส่วนผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.นครราชสีมา เขต 6 ที่ประชุมได้มอบหมายให้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายฯนับคะแนนใหม่เพื่อความชัดเจน และบริสุทธิ์ยุติธรรม เนื่องจากผลคะแนนห่างกันเพียง 1 คะแนน แต่มีบัตรเสียที่เลือกผู้แพ้จำนวนมาก

ที่ประชุมยังได้รับทราบผลการเลือกตั้งซ่อมให้นายสำเริง กุจิรพันธ์ เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศ.ค.ศ.และให้นางอรชร สะอะ ครูรร.สายบุรี ปัตตานี เป็นผู้แทนครูมัธยมศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ปัตตานีเขต 3 รวมทั้งให้เขตพื้นที่ฯ กาฬสินธุ์ เขต 3 จัดเลือกตั้งใหม่ เนื่องจากพบว่าผู้แทนผู้บริหารที่เพิ่งได้รับการรับรอง 2 คนขาดคุณสมบัติ นายชินวรณ์ กล่าวต่อไปว่า เขตพื้นที่ที่ได้รับการรับรองไปแล้วจะดำเนินการสรรหาผู้ทรง คุณวุฒิ เพื่อให้กรรมการครบองค์ประกอบจะได้เริ่มต้นทำงานบริหารงานบุคคลได้แล้ว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. ได้ปิดรับเรื่องร้องเรียนและคัดค้านการเลือกตั้งแล้ว ดังนั้นข้อมูลใหม่จะไม่พิจารณาเพราะถือว่าเลยเวลาที่กำหนด ซึ่งขณะนี้การแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ.ล่าช้ามากว่า 7 เดือนแล้ว ดังนั้นผู้ที่ยังคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมคงต้องใช้ช่องทางอื่นในการร้องเรียน.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด