กรมชลประทาน นำเสนอผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม โครงการโปร่งขุนเพชร สู่ประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมชลประทาน นำเสนอผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม โครงการโปร่งขุนเพชร สู่ประชาชน วันนี้ (16 ก.พ.53) ชาวบ้านที่มีส่วนได้เสียโครงการโปร่งขุนเพชร ในพื้นที่อำเภอเทพสถิต หนองบัวระเหว ซับใหญ่ จัตุรัส บ้านเขว้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรภาคเอกชน กว่า 150 คน ได้เดินทางไปร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม โครงการโปร่งขุนเพชร ซึ่งกรมชลประทานได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการกำกับและติดตามการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม โครงการโปร่งขุนเพชร จ.ชัยภูมิ จัดขึ้นที่โรงแรมสยามรีเวอร์รีสอร์ท เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการสู่ประชาชน และผู้มีส่วนได้ เสีย ได้รับทราบ อย่างเป็นทางการ สำหรับ ในการประชุมครั้งนี้ ได้เปิดเวทีเสวนาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการศึกษาผลกระทบ และรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อทีมงานจะได้นำมาประกอบการศึกษาโครงการในขั้นสุดท้าย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งผลกระทบในทางลบน้อยที่สุด หลังครบกำหนด 400 วัน จะส่งผลการศึกษา ให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด