รองผู้ว่าฯ กทม. ระบุ กรมบัญชีกลาง จ่ายเงินอุดหนุนค่างวดรถและเรือดับเพลิงร้อยละ 60 ตามสัญญาแล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุ กรมบัญชีกลาง จ่ายเงินอุดหนุนค่างวดรถและเรือดับเพลิงร้อยละ 60 ตามสัญญาแล้ว แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการทุจริตจัดซื้อรถ และเรือดับเพลิง มูลค่า 6,687 ล้านบาท ของ กทม.ว่า จากที่กรุงเทพมหานคร จ่ายเงินค่างวดรถดับเพลิงให้กับทางบริษัท สไตร์เออร์ เดมเลอพุค สเปเชียล ฟาซอยห์ ประเทศออสเตรีย ไปแล้วจำนวน 7 งวด จากทั้งหมด 9 งวดนั้น ขณะนี้ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือตอบรับถึงกรุงเทพมหานคร ที่จะจ่ายเงินอุดหนุนร้อยละ 60 ตามข้อตกลงเดิม ที่รัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายเงินร้อยละ 60 ในขณะที่กรุงเทพมหานครจะจ่ายเพียงร้อยละ 40 เท่านั้น ซึ่งหมายถึงทางกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินอุดหนุนตั้งแต่งวดที่ 1-6 เป็นเงิน 3,137 ล้านบาท ทั้งนี้ในฐานะที่ กทม.เป็นหน่วยงานผู้เบิกจ่ายตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และเป็นส่วนราชการ จึงสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังข้างต้นโดยไม่ต้องขอข้อความตกลงใดๆ กับกระทรวงการคลังอีก

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด