ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 10.04 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการสร้อยฝีพระหัตถ์ ถักทอ สร้อยรัก ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินีรอยัล เมอริเดียน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด