องค์กรมุสลิม5จว.ชายแดนใต้หนุนศาลชารีอะห์

องค์กรมุสลิม5จว.ชายแดนใต้หนุนศาลชารีอะห์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หาดใหญ่ ได้จัดให้มีการเสวนาเรื่องกฎหมายซารีอะห์กับความความคาดหวังของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายถาวร เสนเนียม รมช.มหาดไทย นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผอ.ศอ.บต.และประธานกรรมการอิสลามและนักวิชาการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมเสวนา ทั้งนี้ในภาพรวมเสียงสะท้อนของฝ่ายการเมืองและผู้นำและนักวิชาการอิสลาม ต่างต้องการให้มีการตั้งศาลซารีอะห์ขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้สามารถนำบทบัญญัติตามหลักการของศาสนาอิสลาม มาใช้แก้ปัญหาอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องมรดก และครอบครัว เพราะนอกจากชาวไทยมุสลิม จะได้รับประโยชน์โดยตรงแล้วจะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลด้วย และนักวิชาการยังมองว่า ควรที่จะขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ชาวไทยมุสลิมได้ประโยชน์อย่างทั่วถึง แต่จะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของหลักการบางส่วน เพื่อให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่

นายถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เผยว่า นโยบายหลักพรรค ปชป.ได้ทำการศึกษากฎหมายการตั้งศาลซารีอะห์ ซึ่งเป็นความต้องการของมุสลิมมานานแล้ว เคยเสนอให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยดำเนินการแต่ถูกปฏิเสธ เมื่อ ปชป.เป็นรัฐบาลได้จัดตั้ง ศอ.บต.เพื่อผลักดันศาลซารีอะห์ โดยขณะนี้ ส.ส.ปชป.ได้ยกร่าง พ.ร.บ.การจัดตั้งศาลซารีอะห์เข้าสภาแล้ว เพื่อรอให้สภาประชุมพิจารณาและให้นายกรัฐมนตรีลงนาม และจะพยายามให้เสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้