คลอดงบ5.6ล้านให้กำลังพล จว.ชายแดนใต้

วันนี้(16 ก.พ.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม.ว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควต้าปกติตามที่ ครม.กำหนด ตามที่สำนักงานสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอขอให้พิจารณาอนุมัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2552 ตามมติคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ซึ่งมีหลักเกณฑ์ว่าผู้ปฏิบัติงานต้องมีระยะเวลาทำงานไม่น้อยกว่า 8 เดือน และไม่ได้รับการบรรจุเป็นกำลังพลของ กอ.รมน. โดยโควต้าเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้นต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ ศอบต. เป็นผู้จัดสรรโควต้าให้ทั่วถึง ดังนั้น ครม.จึงอนุมัติวงเงินทั้งสิ้น 5,649,000บาท ให้กำลังพล 8,070 คน.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด