รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข สั่ง สสจ.ทั่วประเทศ สุ่มเก็บตัวอย่างลูกชิ้นปลาเรื่องแสง พร้อมแนะผู้ที่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข สั่ง สสจ.ทั่วประเทศ สุ่มเก็บตัวอย่างลูกชิ้นปลาเรืองแสง พร้อมแนะผู้ที่บริโภคต้องนำมาล้างและลวกก่อนรับประทาน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ สุ่มเก็บตัวอย่างลูกชิ้นปลามาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หากพบว่า มีการปนเปื้อนของสารอันตราย จะเร่งแก้ไขและแจ้งให้ประชาชนทราบโดยเร็ว ทั้งนี้จากรายงานเบื้องต้น ยังไม่ทราบสารเรืองแสงดังกล่าว คือสารอะไร เบื้องต้นนักวิชาการแนะนำว่า ผู้บริโภคลูกชิ้นปลาต้องนำมาล้างและลวกก่อนรับประทาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวอีกว่า นโยบายต่อจากนี้ จะเร่งตรวจสารที่มีการปนเปื้อนในอาหารที่พบกว่า 6 ชนิด คือ สารเร่งเนื้อแดง (ซาลบูทามอล) สารบอแรกซ์ (โซเดียมบอเรต) ฟอร์มาลิน สารกันรา (กรดซาลิซิลิค) สารฟอกขาว (สารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์) และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด