กยศ.แจงนโยบายกู้ยืม ปี53 สร้างความเข้าใจแก่สถานศึกษา ภาคตะวันออก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประชุมสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออก เพื่อชี้แจงนโยบายการกู้ยืมปี 53 และติดตามเงินคงค้างในสถานศึกษา พร้อมประกาศเปิดระบบ e- Student loan ให้กู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเป็นต้นไป รศ.นพ.ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกาแก่ผู้แทนสถานศึกษา ภาคตะวันออก ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช แอนด์รีสอร์ท พัทยา เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินงานให้กู้ยืมแบบ กยศ. แก่ผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มภาคตะวันออกให้ได้รับทราบ เข้าใจบทบาทหน้าที่และให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดสรรเงินกู้ยืมตลอดจนปฏิบัติงานในระบบ e-Student loan ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วตรงตามกำหนดเวลา โดยกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้กำหนดใหผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ต้องยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบ e- Student loan ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 เมื่อได้ทราบสถานศึกษาที่ต้องการเรียนในปีการศึษา 2553 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถานศึกษาจะต้องบันทึกกรอบวงเงิน และประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิกู้ยืมให้เสร็จสิ้นภายใน 31 กรกฎาคม 2553 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าที่เลื่อนระดับชั้นและมีระหัสผ่านแล้วให้เข้ามายืนยันคำขอกู้ยืมได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป โดยสถานศึกษาจะต้องบันทึกกรอบวงเงิน และประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิกู้ยืมให้เสร็จสิ้นภายใน 30 มิถุนายน 2553 ซึ่งการปฏิบัติงานตามกำหนดเวลาจะทำให้นักเรียน นักศึกษาได้รับเงินกู้ยืมทันต่อความต้องการ ลดความกังวลเรื่องเงินค่าเล่าเรียน และยังช่วยลดปัญหาเรื่องหนื้นอกระบบอีกด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด