เรือนจำกลางจังหวัดสงขลา จัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ภาคใต้ครั้งที่ 21

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นาง ทางเรือนจำจังหวัดสงขลา ได้นำผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์จากการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังที่มีคุณภาพ มีความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไปร่วมจำหน่าย อาทิ ชุดรับแขกที่ผลิตจากไม้ชนิดต่าง ๆ ชุดรับแขกหวาย ชุดน้ำชาหวาย เก้าอี้พักผ่อนหวาย เปลชิงช้าขากลึง โต๊ะอาหาร เหยงช้าขากลึง ม้ายาว และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมาย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด