ผอ.สปข.7 ระบุ การดำเนินการของศูนย์ IOC ช่วยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสาร 2 ทาง ระหว่างรัฐบาลกับ ป

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 ระบุ การดำเนินการของศูนย์ IOC ช่วยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสาร 2 ทาง ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน (16 ก.พ. 53) นายเอนก เกตุเอม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 เปิดเผยว่า ตามที่กรมประชาสัมพันธ์มีนโยบายจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Information Operation Center : IOC) ขึ้น โดยแบ่งศูนย์ IOC เป็น 3 ศูนย์ 3 ระดับ คือ ศูนย์ฯของกรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฯของสำนักประชาสัมพันธ์เขต และศูนย์ระดับจังหวัดที่ดำเนินการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดและ สวท.ในแต่ละพื้นที่ สำหรับศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่ขยายผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลต่าง ๆ เผยแพร่ให้กับประชาชนผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด นอกจากนี้ศูนย์ IOC จะทำหน้าที่ที่สำคัญ คือ สะท้อนความต้องการของประชาชนไปยังรัฐบาล ผ่านศูนย์ IOC ในระดับต่าง ๆ ซึ่งนับเป็นการใช้การสื่อสารสองทางมีประสิทธิภาพ ระหว่างรัฐบาลสู่ประชาชน และจากประชาชนขึ้นไปสู่รัฐบาล เพื่อให้การดำเนินการในระดับนโยบายเรื่องต่าง ๆ เกิดมาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด