ลิเบียงดออกวีซ่าให้แก่ชาวยุโรปทุกประเทศยกเว้นอังกฤษ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ลิเบียงดออกวีซ่าเข้าประเทศให้แก่พลเรือนของประเทศยุโรปทั้งหมดยกเว้นอังกฤษ หลังหนังสือพิมพ์ลิเบียรายงานเมื่อวันก่อนว่าลิเบียจะดำเนินมาตรการรุนแรงตอบโต้สวิตเซอร์แลนด์ที่จัดทำบัญชีดำบุคคลห้ามออกวีซ่า ซึ่งรวมถึงพันเอกมูอัมมาร์ กัดดาฟี ผู้นำลิเบีย และครอบครัวด้วย เว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสแจ้งว่า ลิเบียงดออกวีซ่าให้แก่ประเทศในเขตเชงเกนประกอบด้วยประเทศในยุโรป 25 ประเทศ รวมทั้งบางประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรป เช่น สวิตเซอร์แลนด์ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ขณะนี้ประเทศในเขตเชงเกนกำลังหารือเรื่องนี้อยู่ ด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศเยอรมนี แถลงว่า การกระทำเพียงฝ่ายเดียวของลิเบียเป็นเรื่องน่าเสียใจ และหวังว่าลิเบียจะเพิกถอนมาตรการนี้.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด