เริ่มจับแล้วนกพิราบ-กักโรค10วันลาดพร้าว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ บริเวณท้องสนามหลวง เจ้าหน้าที่จากสมาคมหลักๆ ประกอบด้วย สมาคมมิตรภาพกีฬาแข่งนก สมาคมนกพิราบสื่อสารแห่งประเทศไทย และ สมาคมพัฒนานกพิราบสื่อสารแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจับนกพิราบ เป็นวันแรกแล้ว ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ได้มีหลอกล่อนกพิราบ ให้เข้ามา
กินอาหารในกรง ก่อนที่จะปิดไม่ให้นกบินออกไปได้ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ จะนำนกพิราบไปจุ่มในน้ำยาเพื่อฆ่าเชื้อโรค พร้อมกับให้ยาถ่ายพยาธิ ก่อนที่ช่วยกันจับนกพิราบ เพื่อนำไปกักขังไว้ ในซอยลาดพร้าว 87 เพื่อให้ กรมปศุสัตว์ ทำการสุ่มตรวจเชื้อโรคอีกครั้ง โดยจะรอผล 8-10 วัน หากพบว่า ปลอดภัย ทางกรมปศุสัตว์ จะอนุญาตทำการเคลื่อนย้ายนก โดยจะนำนกที่จับได้ในชุดแรก ส่งต่อไปเลี้ยงไว้ที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ บนเนื่อที่ 200 ไร่ ของ นายเนติ ตันติมนตรี นายกสมาคมมิตรภาพกีฬาแข่งนก พร้อมประสานให้ เกษตรกร จำนวน 64 ราย ที่ประสงค์จะนำนกไปเลี้ยงเพื่อการค้า นำไปเลี้ยงต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ เจ้าหน้าที่คาดว่า จะสามารถจับนกได้หลายพันตัว ซึ่งจะดำเนินการจับไปจนถึงเวลา 15.00 น. และจะเว้นช่วงในการจับอีกครั้ง ใน 2 สัปดาห์ เพื่อให้นกเกิดความคุ้นเคย


ขณะที่นายเสือชนะ สุดเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนคร เปิดเผย ในระหว่างการดูแลการจับนกพิราบในสนามหลวงว่า แม้การจับนกพิราบจะเป็นเรื่องยาก แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องดำเนินการต่อไป เพื่อลดจำนวนนกพิราบให้น้อยลง ก่อนจะ
ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสนามหลวง ทั้งนี้ยอมรับว่า มีผู้ค้าขายอาหารนกพิราบรายใหญ่จำนวน 45 ราย ที่ไม่พอใจ
กับการจับนกในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากการขายอาหารให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติในราคาที่สูง
ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดเรื่องกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ จนผู้ค้าขายที่ไม่ยินยอมออกจากพื้นที่ตามที่ กทม.
จัดพื้นที่ไว้ให้ก็จะพยายามใช้วิธีการพูดคุยและเจรจา พร้อมกับชี้แจงให้เข้าใจตรงกันว่า ทุกคนมีสิทธิ์ในการใช้พื้นที่แต่
ไม่ได้มีสิทธิ์ในการครอบครอง ซึ่งจะอ้างว่า เดือดร้อนไม่ได้ ซึ่ง กทม.ก็ได้จัดหาแนวทางแก้ไขปัญหารองรับไว้แล้ว

อย่างไรก็ตาม ทางกรุงเทพฯ จะดำเนินการส่งมอบพื้นที่สนามหลวง ให้กับทางทหารช่างซ่อมมาปรับปรุงเร็วๆ นี้ ซึ่งขณะ
นี้ ทหารช่างยังอยู่ในระหว่างการทำแผน เพื่อจัดกำลังพลเข้ามาดูแล