พท.จี้นายกฯให้กฎเหล็กปลดสุเทพ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย เดินทางมายื่นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯ ด้าน
ความมั่นคง ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ที่ดูแลรับผิดชอบโผการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ โดยปล่อยให้มีการทุจริตซื้อขายตำแหน่งเกิดขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการซื้อขายตำแหน่งในสถานีตำรวจ
ภูธรภาค 2 ทำให้เกิดความเสียหายแก่วงการตำรวจและประเทศชาติ พร้อมเปิดเผยว่า มีนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลอักษรย่อ "ว" และ "บ" ที่มีความใกล้ชิด กับ นักการเมืองอักษรย่อ "ส" ซึ่งเชื่อมโยงไปถึง "ศ" เข้าไปมีส่วนเกี่ยว
ข้องกับการซื้อขายตำแหน่ง ในสถานีตำรวจภูธรภาค 3 โดยมั่นใจในหลักฐานที่เป็นพยานบุคคล และเอกสาร

นอกจากนี้ โฆษกพรรคเพื่อไทย ยังเรียกร้องให้ นายกฯ ปลด นายสุเทพ ออกจากตำแหน่ง รองนายกฯ ด้านความมั่นคง และประธาน ก.ตร. เพื่อแสดงความรับผิดชอบ โดยบังคับใช้กฎเหล็ก 9 ข้อ เช่นเดียวกับ กรณีของอดีตรัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาล ทั้งนี้ ตนเตรียมดำเนินการยื่นถอดถอน นายสุเทพ ออกจากตำแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 265 และ 266 ต่อไป