จ.ตราด ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจากปัญหาภัยแล้งไปแล้ว 5 อำเภอ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจากปัญหาภัยแล้งไปแล้ว 5 อำเภอ จากทั้งหมด 7 อำเภอ (16 ก.พ. 53) นายชลอ ใบเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดตราด ว่า ปัจจุบันได้เริ่มเข้าสู่หน้าแล้ง ทางจังหวัดตราดได้สั่งการให้ทุกอำเภอ ตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งขึ้น โดยปัจจุบันจังหวัดตราดได้ประกาศพื้นที่พื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน จากปัญหาภัยแล้ง ไปแล้ว 30 ตำบล 220 หมู่บ้าน ในพื้นที่ รวม 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองตราด อำเภอเขาสมิง และอำเภอแหลมงอบ อำเภอคลองใหญ่ และอำเภอเกาะกูด ขณะที่อำเภอเกาะช้าง และอำเภอบ่อไร่ กำลังเร่งสำรวจภาวะการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำที่ใช้ในการเกษตร หากพบปัญหาดังกล่าวจะได้ทำการประกาศเพิ่มเติมต่อต่อไป สำหรับการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินเพื่อให้ทางอำเภอนำงบประมาณฉุกเฉินในวงเงิน 2 ล้านบาทเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชน ซึ่งหากงบประมาณระดับอำเภอไม่เพียงพอ จะได้ทำการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจากคณะกรรมการช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉินจังหวัดตราด (ค.ช.ภ.จ.ตราด) ซึ่งมีงบประมาณอยู่ 50 ล้านบาทเข้ามาช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตามสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ทางอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถควบคุมได้ โดยบางพื้นที่ได้มีการนำรถบรรทุกน้ำเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในส่วนด้านการเกษตรในแต่ละพื้นที่ได้มีการเรียกประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นประจำ และได้เตรียมจัดหาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เพื่อทำการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เข้าสู่แม่น้ำลำคลองสาธารณะหรืออ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเพื่อจ่ายน้ำดิบให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้ และใช้ในการอุปโภคบริโภค

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด