พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เพชรบูรณ์ ออกหน่วยบริการทางสังคม ที่ ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ออกหน่วยบริการทางสังคม วันนี้(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553) ที่ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง นายสณฑ์ทรรศน์ ป้อมเย็น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดทำโครงการออกหน่วยบริการทางสังคมในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2553 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบริการจากส่วนราชการต่างๆ กำหนดดำเนินงานตามโครงการ ที่วัดผดุงราษฎร์ ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 กิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจดทะเบียนคนพิการ บริการตรวจสุขภาพ แนะนำอาชีพ รับสมัครงาน บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า คลินิกหมอดิน บริการตัดผม บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัข มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน และขาดแคลน 200 คน คนละ 500 บาท มอบถุงยังชีพแก่คนพิการ และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน 200 ครอบครัว ครอบครัวละ 500 บาท มอบรถโยกคนพิการ 2 คัน สำหรับการจัดทำโครงการฯในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง และส่วนราชการ ภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอวังโป่ง โดยมีนายจิรายุทธ วัจนรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด