ชงนายกฯ อนุมัติตั้ง คตม.ชี้เพื่อทำงานง่ายขึ้น

รัฐเผยตั้ง คกก.พิเศษตามสถานการณ์ เพื่อทำงานง่ายขึ้น ชงนายกฯ อนุมัติตั้ง คตม.อย่างเป็นทางการวันนี้

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด