ฟรีวิลล์โชว์ระบบประกันอัจฉริยะ

ฟรีวิลล์ ซุ่มนำโซลูชั่นประกันภัย แทรกตัวพัฒนาระบบบริษัทขนาดกลาง อวด อี-การาจ เคลมปุ๊บสั่งอะไหล่ซ่อมรถจากที่เกิดเหตุทันที

นายอังเดรส เค วิลสัน ผอ.บริษัทฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด เปิดเผยว่าบริษัทได้ให้บริการโซลูชั่นด้านการประกันภัยกับบริษัทท้องถิ่นในประเทศไทยได้ระยะหนึ่งแล้ว โดยมีระบบครอบคลุมขั้นตอนการประกันภัยที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ ความพึงพอใจกับลูกค้า ปัจจุบันมีบริษัทที่เลือกใช้โซลูชั่นเต็มระบบ ทั้งการจัดการในสำนักงาน การออกกรมธรรม์ จนถึงบริการผู้เอาประกัน (คอร์) มี 5 รายได้แก่ บ.ทิพยประกันภัย, บ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี., บ.สามัคคีประกันภัย, บ.ฟินิกซ์ประกันภัย, บ.สหวัฒนาประกันภัย ส่วนบริษัทที่ใช้โซลูชั่นสำหรับบริการบางส่วน มี 12 ราย และมีเป้าหมายให้บริการกับบริษัทขนาดกลางจากจำนวนที่มีทั้งสิ้นราว 70 ราย

ผอ.ฟรีวิลล์กล่าวด้วยว่าระบบช่วยให้การบริการผู้เอาประกันสะดวกและรวดเร็วขึ้น เช่น ระบบอี-การาจ ทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จะช่วยให้พนักงานเคลมประกันที่ตรวจความเสียหายอุบัติเหตุรถยนต์ สามารถแจ้งความต้องการอะไหล่ไปยังคลังชิ้นส่วน และส่งข้อมูลไปยังอู่ที่เลือกได้ทันที ด้วยพีดีเอ หรือคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา ซึ่งถ่ายภาพได้,ระบบอี-เซอร์เวย์เยอร์ คือการประสานงานระหว่างสำนักงานกับพนักงานเคลมที่จะ ไปถึงจุดแจ้งเหตุได้อย่างแม่นยำด้วยเครื่อง บอกพิกัดดาวเทียม (จีพีเอส) และระบบอี-แซตเทิลไลต์ หรือบริการซื้อประกันผ่านเครื่องบริการ

โซลูชั่นและซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้จะทำให้งานทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้ การแก้ไขดัดแปลงโดยบุคคลใดทำได้ยาก จึงมั่นใจได้ว่าธุรกิจจะดำเนินไปโดยสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด