นายกฯ เลิกมาตรการน้ำฟรี 31 มี.ค.นี้

นายกฯ เลิกมาตรการน้ำฟรี 31 มี.ค.นี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกฯ เล็ง ชงครม. ต่ออายุมาตรการขึ้นรถเมล์ และรถไฟฟรี ลดภาระประชาชน งดต่ออายุมาตรการน้ำประปาฟรี สิ้นสุด 31 มี.ค.นี้

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมปลัดกระทรวงประจำเดือนกุมภาพันธ์ ที่จัดขึ้นในวันนี้ โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม ได้มีการหารือถึงเรื่อง 5 มาตรการ 6 เดือน ที่จะครบกำหนดสิ้นสุด ในวันที่ 31 มี.ค.นี้ โดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่า ความเดือดร้อนของประชาชนยังมีอยู่ แม้เศรษฐกิจจะดีขึ้น แต่ยังคงต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนในระดับล่าง โดยมีแนวคิดที่จะต่ออายุมาตรการขึ้นรถเมล์ฟรี และขึ้นรถไฟชั้น 3 ฟรีออกไปรอบละ 3 เดือน เหมือนกับที่ผ่านมา แต่ยกเลิกมาตรการค่าน้ำฟรี เนื่องจาก เห็นว่า ค่าบริการน้ำประปาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ และประชาชนสามารถแบกรับภาระรายจ่ายได้

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ต่ออายุมาตรการน้ำฟรี ออกไปอีก 3 เดือน แต่ปรับลดปริมาณการใช้น้ำลง จาก 50 คิว เหลือ 30 คิว โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค.นี้