จ.น่าน ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง 13 อำเภอ พร้อมแจ้งเตือนภัยพายุฤดูร้อน ในช่วงระยะ 2 -3 วันนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดน่าน ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง 13 อำเภอ พร้อมแจ้งเตือนภัยพายุฤดูร้อน ในช่วงระยะ 2 -3 วันนี้ นายธวัช เพ็ชรวีระ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ได้ประกาศให้ 13 อำเภอของจังหวัดน่าน ประสบภัยพิบัติภาวะภัยแล้ง ได้แก่ อำเภอทุ่งช้าง ปัว บ้านหลวง เฉลิมพระเกียรติ เชียงกลาง บ่อเกลือ นาหมื่น ท่าวังผา ภูเพียง แม่จริม เวียงสา สองแคว และอำเภอเมืองน่าน แยกเป็น 79 ตำบล และ 599 หมู่บ้าน ท่ประสบภัยแล้ง ส่วนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายมีจำนวนกว่า 50,000 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น 78,876,500 บาท ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และประสานงานกับ อบต.ทุกพื้นที่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งเจ้าหน้าที่เครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยขุดลอกแหล่งน้ำและส่งถังกักเก็บน้ำไปช่วยเลือราษฎรในเบื้องต้น หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ยังได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังภัยจากพายุฤดูร้อน ตามคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยขอให้ประชาชนระมัดระวังป้องกันอันตรายที่เกิดจากต้นไม้หักโค่น ป้ายโฆษณา หรือที่พักอาศัยได้รับความเสียหายในช่วงระยะ 2 3 วันนี้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด