วธ. เร่งผลักดันวัฒนธรรมจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการระดับสูงทั่วประเทศ ภายในเดือนมีนาคมนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรม เร่งผลักดันวัฒนธรรมจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการระดับสูงทั่วประเทศ ภายในเดือนมีนาคมนี้ นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้ผลักดันให้ผู้ดำรงตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัด ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการระดับสูง (ระดับ 9) ไปแล้วจำนวน 25 ตำแหน่งจาก 75 ตำแหน่งนั้น ขณะนี้ได้รับรายงานจาก นายปรารพ เหล่าวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะดูแลเกี่ยวกับการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัด เป็นตำแหน่งอำนวยการระดับสูงที่เหลืออีก 50 ตำแหน่ง ว่า คณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรมได้ประเมินผลงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้งหมดแล้ว มีมติให้ผ่านการประเมินจำนวน 36 ตำแหน่ง ไม่ผ่านการประเมิน 14 ตำแหน่ง สำหรับวัฒนธรรมจังหวัดที่ผ่านการประเมิน จากคณะกรรมการชุดดังกล่าวแล้ว จะต้องให้คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง (อ.ก.พ.) พิจารณาอีกครั้ง โดยคาดว่าจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ลงประจำจังหวัดที่เหมาะสม และประกาศแต่งตั้งได้ภายในเดือนมีนาคมนี้ ส่วนวัฒนธรรมจังหวัดที่ยังไม่ผ่านการประเมิน เนื่องจากค่างานยังไม่เพียงพอ รวมทั้งยังไม่สามารถผลักดันงานวัฒนธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจะเชิญวัฒนธรรมจังหวัดที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาหารือเพื่อปรับปรุงค่างานให้เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูงอีกครั้ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด