ลุ่มน้ำขาน และลุ่มน้ำวาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่เริ่มแห้งขอดล่าสุดนายอำเภอแม่วางมอบหมายทุกหน่วย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ลุ่มน้ำขานและลุ่มน้ำวาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่เริ่มแห้งขอด ล่าสุดนายอำเภอแม่วางมอบหมายทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่และภาชนะกักเก็บน้ำ ห่วง 4 ตำบลตอนล่าง นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ นายอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อำเภอแม่วางว่า ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจสถานการณ์ภัยแล้ง โดยอำเภอแม่วางมีลุ่มน้ำขาน กับลุ่มน้ำวาง เป็นสายน้ำหลักในพื้นที่ ทั้งนี้ได้สำรวจภาชนะกักเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ล่าสุดลุ่มน้ำขานและน้ำวางตอนล่าง ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบลในตอนล่างของอำเภอแม่วางเริ่มแห้งขอดแล้ว จึงได้เร่งสำรวจพื้นที่ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนปลูกพืชใช้น้ำน้อย ปลูกข้าวโพดหวาน แทนข้าว เนื่องจากเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อให้มีน้ำเพียงพอตลอดฤดูกาลผลิต สำหรับอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งผลิตหอมหัวใหญ่ และข้าวโพดหวานแหล่งใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่หอมหัวใหญ่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเกือบครึ่ง จึงไม่น่ามีปัญหาเรื่องการใช้น้ำฤดูกาลนี้ และหากเกษตรกรให้ความร่วมมือปลูกข้าวโพดหวานแทนข้าว ก็อาจจะไม่เกิดปัญหาน้ำไม่พอสำหรับการเกษตร

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด