5 จ.ชายแดนใต้ เตรียมรับมือภัยแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา ได้นำเครื่องจักร รถเจาะน้ำบาดาล 1 ชุด รถขุดบ่อน้ำตื้น 1 ชุด และชุดล้างบ่อบาดาลอีก 1 ชุด ออกให้บริการประชาชน และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสบภัยแล้ง ใน ต.ทุ่งตำเสา และ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รวมทั้งที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีด้วย หากหน่วยงานใด ต้องการใช้บริการเจาะน้ำบาดาล และขุดบ่อน้ำตื้น ก็ให้แจ้งความจำนงมาที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ประชาชนในหมู่บ้านที่จะใช้บริการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเสนอโครงการเจาะน้ำบาดาล หรือขุดบ่อน้ำตื้นในช่วงภัยแล้ง ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องจาก ทั้งสองหน่วยมีงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือประชาชน ในช่วงภัยแล้งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชน ที่ประสบภัยแล้ง และรถที่เข้ามาทำงานก็สามารถทำงานในครั้งเดียวได้หมดทุกบ้าน และที่ประชาชนร้องขอมา นายวิโรจน์ พรหมชัย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา เปิดเผยว่า ปีที่ผ่านมามีการร้องขอเจาะน้ำบาดาล และขุดบ่อน้ำตื้นไม่มาก เนื่องจาก สภาพอากาศไม่แล้งมาก ส่วนปีนี้เนื่องจากในภาคใต้ฝนเริ่มทิ้งช่วงไปเกือบเดือน ทำให้พื้นที่บางแห่ง เริ่มประสบปัญหาภัยแล้ง

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา ก็ได้เตรียมเครื่องจักร และกำลังเจ้าหน้าที่ไว้พร้อมที่จะออกบริการช่วยเหลือประชาชน ในช่วงหน้าแล้งนี้อย่างเต็มที่