"ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ระบุ 6 บริษัทเหล้ายักษ์ใหญ่ รวมตัวกันตั้งสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย เพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

"ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ระบุ 6 บริษัทเหล้ายักษ์ใหญ่ รวมตัวกันตั้งสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย ขึ้นเป็นครั้งแรกในเอเชีย บังหน้าเพื่อหวังผลประโยชน์จากการรับผิดชอบต่อสังคม นายแพทย์ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) กล่าวถึงกรณีผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย 6 บริษัท จัดตั้งสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย (TABBA) ขึ้นเป็นครั้งแรกในเอเชีย ว่า สมาคมดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนไทยดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งอ้างเป็นคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก แต่แท้ที่จริงแล้วองค์การอนามัยโลกไม่เคยแนะนำประเทศสมาชิก เนื่องจากรายงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาแอลกอฮอล์ขององค์การอนามัยโลก ปี 2550 ได้ระบุว่า มาตรการในลักษณะดังกล่าวไม่มีผลในการป้องกันปัญหาได้ และยังเตือนประเทศสมาชิกระมัดระวังบทบาทของอุตสาหกรรมสุราที่ต้องการขัดขวางการแก้ปัญหาในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบกับงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระบุว่า มีผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่หันมาดื่ม และดื่มมากขึ้นหลังมีการรณรงค์ ทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมสุราพึงพอใจตามที่ตั้งเป้าให้เยาวชนและประชาชนเกิดความคุ้นเคย ยอมรับการดื่มมากขึ้น เกิดค่านิยมว่าการดื่มเป็นเรื่องปกติ เข้าใจผิดคิดว่าการดื่มสุราตามปริมาณถือว่าปลอดภัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) กล่าวด้วยว่า ผู้กำหนดนโยบายคงต้องรู้ให้เท่าทันกลยุทธ์ของผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะการตั้งสมาคมดังกล่าว เพื่อใช้ต่อรองนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะด้านภาษี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการตั้งสมาคมขึ้นมาเพื่อบังหน้า เพราะที่ผ่านมาอุตสาหกรรมสุราพยายามทำทุกช่องทางในการรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจรูปแบบใหม่ๆเสมอ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด